Reference

SKLADOVÁ HALA OSTRAVA

  • PROJEKT SKLADOVÉ OCELOVÉ HALY V OSTRAVĚ VE STUPNI DSP, DPS, VÝROBNÍ DOKUMENTACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
  • STATICKÝ VÝPOČET SKLADOVÉ HALY V OSTRAVĚ
  • VÝROBNÍ DOKUMENTACE PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  • VÝROBNÍ DOKUMENTACE BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ