Projekční a inženýrská činnost

Vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních staveb:

  • pro ohlášení stavby
  • pro vydání stavebního povolení
  • změna stavby před dokončením
  • pro provádění stavby
  • skutečného provedení stavby
  • pasport stavby