Služby

Společnost kpstatika stavby s.r.o. se zabývá statickými posudky a zpracováním výrobní dokumentace ocelové konstrukce. Jsme schopni posoudit a navrhnout ocelové, železobetonové a dřevěné konstrukce. U výrobní dokumentace ocelových konstrukci jsme schopni vydat dílenskou dokumentaci do posledního šroubu.

Provádíme projektové a konzultační služby v oblasti navrhování nosných konstrukcí. Návrhy nosných konstrukcí provádíme ve všech požadovaných stupních dokumentace – od studie po realizační dokumentaci.

Statiku nosných konstrukci modelujeme a počítáme v software SCIA ENGINEER. Následnou projektovou případně výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí zpracujeme v programu TEKLA STRUCTURES. Pokud je na konstrukci nějaký obtížnější uzel, kde je potřeba posoudit detaily připojení tak jsme schopni detailně vymodelovat a posudit tento prvek s pomocí IDEArs. Všechny tyto programy jsou navzájem kompatibilní což nám urychlí a usnadní práci. Všechny tyto programy jsou nastaveny na BIM.

Software

Tyto služby jsme schopni nabídnout od konzultací nad počáteční skicou na papíře přes realizační dokumentací, autorský dozor na stavbě až po vypracování dokumentace pro odstranění stavby.AUTORIZACE ČKAIT

– STATIKA A DYNAMIKA STAVEB